Vendimet


  • Procesverbali i mbledhjes së bordit drejtues të Ligës Unike

  • Vendimet e mbledhjes së Bordit Drejtues të Ligës Unike

  • Vendimi i Bordit Drejtues