Vendimet


  • VENDIMET E MBLEDHJES SE BORDIT DREJTUES TE LIGES UNIKE 17.08.2022

  • Procesverbali i mbledhjes së bordit drejtues të Ligës Unike

  • Vendimet e mbledhjes së Bordit Drejtues të Ligës Unike

  • Vendimi i Bordit Drejtues