Legjislacioni


  • STATUTI I LIGES UNIKE

  • RREGULLORJA E PUNËS SË BORDIT DREJTUES TE LIGA UNIKE

  • RREGULLORJA E GARAVE TE LIGA UNIKE

  • RREGULLORJA E MARKETINGUT TE LIGA UNIKE

  • UDHËZUESI PËR ORGANIZIMIN E FINAL 4 TE LIGA UNIKE

  • UDHËZUESI PËR ORGANIZIMIN E SUPERKUPËS MBARËKOMBËTARE