Informata per organizaten 

Liga unike

Drejtor Ekzekutiv Dren Zatriqi
Kryetar Ilir Trebicka
Anëtarët e Bordit Drejtues Elvira Dushku
Shaqir Totaj
Vasil Shaka
Korab Llazani
Zyra Ekzekutive Dren Zatriqi - Drejtor Ekzekutiv
Bashkim Milo - Komesar i Garave
Dren Hasangjekaj - Zyrtar i Marketingut
Nadire Kajashi - Zyrtare e Financave
Bahri Rexha - Zyrtar për Media
Adresa Vicianium C2, Arbëri K1/7B 10000 Prishtinë, Kosovë
E-mail info@ligaunike.com
Numri i telefonit +38348703888
Numri fiskal 600206983